Om föreningen

Österåkers Skyttecenter bildades den 23 oktober 1996. Anläggningen byggdes med bidrag från kommunen och resten är medlemsavgifter, sponsring och ideellt arbete.


Österåkers Skyttecenter bedriver skytteverksamhet på:

Älgskyttebana 80 meter som invigdes1998. Banan har två skjutplatser med elektronisk markering och resultatredovisning på bildskärm.

Inskjutningsbana 100 meter
Inskjutningsbanan har elektronisk markering

Viltmålsbana 50 meter invigdes 2004. Banan är endast godkänd för kaliber .22 lr och körs med polletter och elektronisk markering liknande den på älgbana. Lånevapen i kaliber .22 lr finns på banan. Detta är en utmärkt träning inför skyttet på älgbanan!

Bana för nordisk trap som invigdes 2000. Endast skytte med stålhagel som säljs på banan är tillåtet. Lånevapen finns på banan.

I klubbhuset/Konferenslokalen kan Ni ordna egna upplägg omväxlat med skjutbaneaktiviteter.
På samtliga banor kan vi bedriva utbildning på olika nivåer.